Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Phân loạicategories_hfilter
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2022QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Danh sách kèm …12/05/23Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định công khai ngân sách địa phương Quý IQuyết định công khai ngân sách Quý I Biểu công khai Quý I10/05/23Công khai ngân sách địa phương, Quyết địnhcong-khai-ngan-sach-dia-phuong quyet-dinh van-ban-tai-lieu
V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thôngCV-TRIEN-KHAI-TT-04-CUA-BO-TTTT_cumtbb-09-11-2021_15h45p41(10.11.2021_08h52p32)_signed10/11/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 23/10/2021 đến ngày 29/10/2021Ngày 22/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1695/STTTT-TTBCXB về …03/11/21Phòng, chống COVID-19, Văn bản - Tài liệuphong-chong-covid-19 van-ban-tai-lieu van-hoa-xa-hoi
Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về các lĩnh vực1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …03/11/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể1921(14.10.2021_17h34p57)_signed-(1)29/10/21Kế hoạch, Quyết địnhke-hoach quyet-dinh van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn huyện Ba BểKH-xay-dung-chinh-quyen-so-nam-2022_huyenlqbb-28-10-2021_10h44p32(29.10.2021_14h05p17)_signed29/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Ba BểKe-hoach-dua-Nong-san-len-san-Thuong-mai_dunghvbb-25-10-2021_15h37p07(26.10.2021_10h01p07)_signed27/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021Kế hoạch ngày pháp luật18/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 3480/UBND-VHTT về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyệnCác File đính kèm : The-le-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-133 Dieu-chinh-bo-sung-giai-thuong Cau-hoi-27222/09/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
NGHỊ QUYẾT Số: 378/NQ-HĐND Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)2.NQ-PHAN-BO-VON-DTC-NAM-2021-468_haicmbb-17-09-2021_15h12p19(19.09.2021_08h08p21)_signed16/09/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020LUẬT CƯ TRÚ NĂM 202014/07/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 29/6/2021NQ 63 về thủc đẩy tăng trưởng kinh tế07/07/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Tuyên truyền Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt NamCHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN02/06/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021))Kỷ niệm 110 năm Bác  Hồ đi tìm đường cứu nước31/05/21Thông báo, Văn bản - Tài liệuthong-bao van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021KH-CONG-TAC-XDPT-TDBVANTQ-NAM-2021_chutabb-25-02-2021_08h13p06(25.02.2021_09h27p07)_signed25/02/21Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủKH-thuc-hien-QD-1472-QD-TTg23/02/21Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19VB thuc-hien Thong bao so 22 cua Van-phong chinh phu va ket luan cua Thu …03/02/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19VB-v-v-nghiem-tuc-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-1928/01/21Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Ba BểKH hoat dong tro giup NKT 2021-203028/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021KH tuyen truyen CCHC nam 202128/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 202126/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021HD TT các ngày lễ lớn năm 2021 ( của tỉnh)22/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
CTHĐ Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Ba Bể năm 2021CTHD Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, QPAN 2021 duyet-Bieu-CTHD-2021_chutabb-20-01-2021_10h34p3721/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-203021/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 202121/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạngKH TANG QUA VA VIENG NGHIA TRANG DIP TET 202121/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Ba BểKH bồi thường nhà nước năm 202120/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 202018/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật năm 2020Báo cáo xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 202018/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lựcQD-cong-bo-danh-muc-VB-QPPL-het-hieu-luc15/01/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 01 tháng 02 năm 2021CV-DINH-HUONG-TUYEN-TRUYEN-THANG-1-2_thinhltbb-13-01-2021_16h19p10(14.01.2021_08h45p35)_signed14/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Ba Bể công khai ngân sách địa phương năm 2021Quyet-dinh-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2021 Bieu-cong-bo-ngan-sach-nam-202105/01/21Công khai ngân sách địa phương, Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệucong-khai-ngan-sach-dia-phuong hoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba BểKế hoạch tuyển dụng đặc cách27/08/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba BểKế hoạch tuyển dụng đặc cách(27.08.2020_11h01p51)_signed27/08/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
Tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19Văn ban rv v thực hiện tăng cường tuyên truyền xử lý các hành vi …10/04/20Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông tư 01/2020 ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xuất bản01TT2020 – Bộ Thông tin và Truyền thông18/03/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu