Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Phân loạicategories_hfilter
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022Tại đây: QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 202201/02/23Quyết định, Tuyên truyền, Văn bản chỉ đạo - điều hànhquyet-dinh tuyen-truyen van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của huyện Ba Bể hết hiệu lực toàn bộ năm 2022Tại đây: QĐ công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 202217/01/23Quyết định, Văn bản chỉ đạo - điều hànhquyet-dinh van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải PhòngNgày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND …30/11/22Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
Ngày chuyển đổi số (10.10)Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành …10/10/22Chuyển đổi số, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(từ 17/6/2021 đến 23/6/2022Ngày 17/6/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số …20/06/22Phòng, chống COVID-19, Văn bản - Tài liệuphong-chong-covid-19 van-ban-tai-lieu van-hoa-xa-hoi
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND …18/06/22Thông tin chỉ đạo điều hành, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-tin-chi-dao-dieu-hanh tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
THÔNG BÁO Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba BểNgày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Thông báo số 63/TB-UBND …17/06/22Đấu giá, Đấu thầu, Dự án, đề tài khoa học, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Thông báodau-gia dau-thau du-an-de-tai-khoa-hoc hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach thong-bao van-ban-tai-lieu
Tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phảm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022Ngày 27/4/2022, Ủy ban tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 278/UBND-KH về việc …26/05/22Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
thực hiện Quyết định số25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số09/2021/TT-BTP vềxã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậVăn bản số 593/UBND-Tp ngày 03/3/2022 Kèm theo:VB 593 về tiếp cận pháp luật04/03/22Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 3 năm 2022Ngày 02/3/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban  hành Công văn số 29/CV-VHTT về …03/03/22Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
kinh doanh, sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị cho người bệnh mắc COVID-19.Ngày 05 tháng 3 năm 2022, Văn phòng HĐND&UBND huyện ban hành văn bản số …03/03/22Phòng, chống COVID-19, Văn bản chỉ đạo - điều hànhphong-chong-covid-19 van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện năm 2022Ngày 25/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc …01/03/22Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua năm 2022Ngày 22/02/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ba Bể …24/02/22Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
về việc Tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2022Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND …20/02/22Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
về việc Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Ba BểNgày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND …20/02/22Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
ề việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND …18/02/22Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/02/2022 …16/02/22Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 30/01/2022 đến 10/02/2022Ngày 11/02/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số …16/02/22Phòng, chống COVID-19, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuphong-chong-covid-19 tuyen-truyen van-ban-tai-lieu van-hoa-xa-hoi
về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ.Ngày 04/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Công văn 257/UBND-VP về …06/02/22Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL năm 202120/01/22Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành hết hiệu lựcQD cong bo danh muc VBQPPL cua huyen het hieu luc19/01/22Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
NQ Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022NQ-KTXH_haicmbb-22-12-2021_11h28p01(22.12.2021_13h42p33)_signed27/12/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
NQ Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 20222.DU-THAO-NQ-PHAN-BO-VON-DTC-NAM-2022_haicmbb-22-12-2021_10h34p48(22.12.2021_11h14p50)_signed BIEU-KHDT-CONG-nam-2022-565_haicmbb-22-12-2021_09h59p2727/12/21Công khai ngân sách địa phương, Văn bản - Tài liệucong-khai-ngan-sach-dia-phuong van-ban-tai-lieu
NQ Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022DT-NQ-phan-bo-NS-nam-2022_haicmbb-22-12-2021_09h46p33(22.12.2021_11h18p15)_signed 3.-bieu-kem-theo-du-thao-NQ-21-12_haicmbb-22-12-2021_10h15p1227/12/21Công khai ngân sách địa phương, Văn bản - Tài liệucong-khai-ngan-sach-dia-phuong van-ban-tai-lieu
NQ Thông qua Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030NGHI-QUYET-PHAT-TRIEN-DL-_haicmbb-22-12-2021_06h54p45(22.12.2021_07h55p34)_signed27/12/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
NQ Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.NQ-k-hop-5-568_haicmbb-21-12-2021_16h45p10(22.12.2021_07h59p36)_signed27/12/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
NQ Về việc tổ chức kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026NQ số 567 KY-HOP-202227/12/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
Về việc chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022.Cv-chi-dao-san-xuat-vu-xuan-nam-2022 1.HD-KTSX-giong-lua-BQ 2.HD-KTSX-giong-lua-CNC11 3.HD-KTSX-giong-lua-lai-3-dong-LY2099 4.HD-K-THUAT-SX-GIONG-LUA-LP1601 5.HD-KTSX-giong-lua-SYN98 6.HD-KTSX-giong-lua-Dai-Duong-119/12/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thôngCV-TRIEN-KHAI-TT-04-CUA-BO-TTTT_cumtbb-09-11-2021_15h45p41(10.11.2021_08h52p32)_signed10/11/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 23/10/2021 đến ngày 29/10/2021Ngày 22/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1695/STTTT-TTBCXB về …03/11/21Phòng, chống COVID-19, Văn bản - Tài liệuphong-chong-covid-19 van-ban-tai-lieu van-hoa-xa-hoi
Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về các lĩnh vực1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …03/11/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể1921(14.10.2021_17h34p57)_signed-(1)29/10/21Kế hoạch, Quyết địnhke-hoach quyet-dinh van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn huyện Ba BểKH-xay-dung-chinh-quyen-so-nam-2022_huyenlqbb-28-10-2021_10h44p32(29.10.2021_14h05p17)_signed29/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Ba BểKe-hoach-dua-Nong-san-len-san-Thuong-mai_dunghvbb-25-10-2021_15h37p07(26.10.2021_10h01p07)_signed27/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021Kế hoạch ngày pháp luật18/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 3480/UBND-VHTT về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyệnCác File đính kèm : The-le-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-133 Dieu-chinh-bo-sung-giai-thuong Cau-hoi-27222/09/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
NGHỊ QUYẾT Số: 378/NQ-HĐND Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)2.NQ-PHAN-BO-VON-DTC-NAM-2021-468_haicmbb-17-09-2021_15h12p19(19.09.2021_08h08p21)_signed16/09/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020LUẬT CƯ TRÚ NĂM 202014/07/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 29/6/2021NQ 63 về thủc đẩy tăng trưởng kinh tế07/07/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Tuyên truyền Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt NamCHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN02/06/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021))Kỷ niệm 110 năm Bác  Hồ đi tìm đường cứu nước31/05/21Thông báo, Văn bản - Tài liệuthong-bao van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021KH-CONG-TAC-XDPT-TDBVANTQ-NAM-2021_chutabb-25-02-2021_08h13p06(25.02.2021_09h27p07)_signed25/02/21Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủKH-thuc-hien-QD-1472-QD-TTg23/02/21Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19VB thuc-hien Thong bao so 22 cua Van-phong chinh phu va ket luan cua Thu …03/02/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19VB-v-v-nghiem-tuc-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-1928/01/21Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Ba BểKH hoat dong tro giup NKT 2021-203028/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021KH tuyen truyen CCHC nam 202128/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 202126/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021HD TT các ngày lễ lớn năm 2021 ( của tỉnh)22/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
CTHĐ Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Ba Bể năm 2021CTHD Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, QPAN 2021 duyet-Bieu-CTHD-2021_chutabb-20-01-2021_10h34p3721/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-203021/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 202121/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạngKH TANG QUA VA VIENG NGHIA TRANG DIP TET 202121/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Ba BểKH bồi thường nhà nước năm 202120/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 202018/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật năm 2020Báo cáo xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 202018/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lựcQD-cong-bo-danh-muc-VB-QPPL-het-hieu-luc15/01/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 01 tháng 02 năm 2021CV-DINH-HUONG-TUYEN-TRUYEN-THANG-1-2_thinhltbb-13-01-2021_16h19p10(14.01.2021_08h45p35)_signed14/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Ba Bể công khai ngân sách địa phương năm 2021Quyet-dinh-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2021 Bieu-cong-bo-ngan-sach-nam-202105/01/21Công khai ngân sách địa phương, Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệucong-khai-ngan-sach-dia-phuong hoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba BểKế hoạch tuyển dụng đặc cách27/08/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba BểKế hoạch tuyển dụng đặc cách(27.08.2020_11h01p51)_signed27/08/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
Tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19Văn ban rv v thực hiện tăng cường tuyên truyền xử lý các hành vi …10/04/20Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông tư 01/2020 ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xuất bản01TT2020 – Bộ Thông tin và Truyền thông18/03/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu