Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Phân loạicategories_hfilter
Về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC24/06/24Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh chuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Thông báo tiếp nhận viên chức năm 202424/06/24Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Tuyển dụng, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Bản tin điện tử CCHC Chính phủ số 2318/06/24Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh chuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 trên địa bàn huyện Ba Bể10/06/24Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kết luận Thanh tra kết quả thanh tra về hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước, cá khoản do nhân dân đóng góp và quản lý sử dụng tài sản công năm 2023 đối với đơn vị UBND xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể07/06/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên tuyền lần 1 tháng 604/06/24Hoạt động HĐND -UBND, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tham gia cuộc thi ”Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử Việt Nam”     27/05/24Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024 27/05/24Hoạt động HĐND -UBND, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn huyện20/05/24Hoạt động HĐND -UBND, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd van-ban-tai-lieu
Quyết định về việ cđấu giá quyền sử dụng đất 19 lô đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã, huyên Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn20/05/24Đấu giá, Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báo, Văn bản - Tài liệudau-gia hoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra huyện09/05/24Hoạt động HĐND -UBND, Quyết định, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất09/05/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báo, Thông tin chỉ đạo điều hànhhoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao thong-tin-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Ba Bể năm 202406/05/24Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện năm 202406/05/24Hoạt động HĐND -UBND, Quyết định, Thông báohoat-dong-hdnd-ubnd quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 01 tháng 502/05/24Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Ba Bể năm 202402/05/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Đề án ”Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nộ dung của Công ước chống tra tấn và phấp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện Ba Bể năm 202402/05/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện công tác giải toả các hộ dân bán hàng trái quy định tại đường dẫn lên Đền An Mạ24/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết TTHC của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Bể24/04/24Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh chuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-ve-tthc-va-viec-thuc-hien-tthc van-ban-tai-lieu
Thể lệ Hội thi ”Tuyên truyền viên giỏi về Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 203024/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh miền núi phía Bắc, công trình: Kè bảo vệ bờ sông Năng thuộc xã Thượng Giáo và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể23/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Quyết định, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi” Tìm hiểu về An toàn giao thông trên nền tảng Giao thông số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 202422/04/24An toàn giao thông, Chuyển đổi số, Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Văn bản - Tài liệuan-toan-giao-thong chuyen-doi-so hoat-dong-dang-doan-the van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, tuyên truyền lần 2 tháng 419/04/24Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 202417/04/24Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh chuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I đầu năm 2024 của huyện Ba BểBiểu công khai ngân sách Quý I17/04/24Công khai ngân sách địa phương, Hoạt động HĐND -UBND, Quyết định, Thông báocong-khai-ngan-sach-dia-phuong hoat-dong-hdnd-ubnd quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 202415/04/24Chính trị, Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Văn bản - Tài liệuchinh-tri hoat-dong-dang-doan-the van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I đầu năm 2024 của huyện Ba BểBiểu công khai ngân sách địa phương Quý I12/04/24Công khai ngân sách địa phương, Hoạt động HĐND -UBND, Quyết định, Thông báo, Văn bản - Tài liệucong-khai-ngan-sach-dia-phuong hoat-dong-hdnd-ubnd quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phí tham quan danh lam thắng cảnh, dịch vụ xuồng vận chuyển khách tại bến thủy nội địa Pác Ngòi, xã Nam Mẫu10/04/24Thông báo, Văn bản - Tài liệuthong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Bóng chuyền hơi CNVCLĐ huyện Ba Bể lần thứ I năm 202409/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạchhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 404/04/24Thông báo, Văn bản - Tài liệuthong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Giỏi về Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 203003/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin của Dự án 6 Truyền thông và giảm nghèo thông tin năm 2024 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025BIỂU MẪU SỐ 01, 02, 0303/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến một số văn bản Luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ hợp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 503/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thông truyền thanh cơ sở02/04/24Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số huyện Ba Bể năm 2023, nâng cao chất lượng Chỉ số chuyển đổi số năm 202402/04/24Chuyển đổi số, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so van-ban-tai-lieu
Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ02/04/24Chuyển đổi số, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Dự án 9 – Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 202401/04/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC năm 202429/03/24Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạchcai-cach-hanh-chinh chuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc thu hồi đất để Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh Hồ Ba Bể (đợt 2)26/03/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Cung cấp tuyên truyền lần 2 tháng 321/03/24Thông báo, Văn bản - Tài liệuthong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Ba Bể năm 202419/03/24Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Phương án quy hoạch điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 205018/03/24Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba BểThông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba …15/03/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach thong-bao van-ban-tai-lieu
Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 năm 2024.Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh …15/03/24Hoạt động HĐND -UBND, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd van-ban-tai-lieu
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trườngCông khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường14/03/24Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 huyện Ba BểBiểu-các-chỉ-tiêu-kèm-KH-202414/03/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải việt dã huyện Ba Bể lần thứ IX, năm 202407/03/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền Chính sách dân tộc, Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 202405/03/24Kế hoạch, Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản chỉ đạo - điều hànhke-hoach thong-bao tuyen-truyen van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin tuyên truyền lần 1 tháng 305/03/24Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202322/02/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Quyết địnhhoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể kỳ 2019 – 2023   22/02/24Hoạt động HĐND -UBND, Quyết định, Tuyên truyềnhoat-dong-hdnd-ubnd quyet-dinh tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin tuyên truyền lần 2 tháng 0222/02/24Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Thông báo thời gian cấm phương tiện giao thông phục vụ Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2024Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể thông báo, để Lễ hội Lồng Tồng Ba …17/02/24Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính09/02/24Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh chuyen-doi-so ke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba BểBiểu điều chỉnh quy hoạch07/02/24Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202406/02/24Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Kế hoạch, Tuyên truyền, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-dang-doan-the ke-hoach tuyen-truyen van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Dự án 6, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch huyện Ba Bể năm 202405/02/24Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạch, Văn bản - Tài liệu, Văn hóa - Xã hộihoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu van-hoa-xa-hoi
Quyết định phê duyệt tiến độ thực hiện cam kết chi kinh phí chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024Biểu cam kết giải ngân sự nghiệp02/02/24Hoạt động HĐND -UBND, Quyết định, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-hdnd-ubnd quyet-dinh van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch chuyển đổi số huyện Ba Bể năm 202401/02/24Chuyển đổi số, Hoạt động HĐND -UBND, Kế hoạchchuyen-doi-so hoat-dong-hdnd-ubnd ke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng Công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã năm 202301/02/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Quốc phòng - An ninh, Quyết định, Tuyển dụnghoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa quoc-phong-an-ninh quyet-dinh tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Thông báo thi sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng227/01/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Quốc phòng - An ninh, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa quoc-phong-an-ninh thong-bao van-ban-tai-lieu
Triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã năm 202327/01/24Hoạt động HĐND -UBND, Hoạt động Phường/ Xã, Quốc phòng - An ninh, Thông báo, Tuyển dụng, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd hoat-dong-phuong-xa quoc-phong-an-ninh thong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 202326/01/24Quốc phòng - An ninh, Thông báo, Tuyển dụng, Văn bản - Tài liệuquoc-phong-an-ninh thong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện24/01/24Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định phê duyệt phương án GPMB cầu Cốc PhátBiểu phê duyệt Phương án23/01/24Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Quyết định thu hồi đất xây dựng cầu Cốc PhátBiểu thu hồi đất23/01/24Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 1118/01/24Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch sáng tác ca khúc về Phụ nữ, người mẹ Việt Nam16/01/24Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 202408/01/24Kế hoạch, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhke-hoach thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCHQS xã 04/01/24Thông báo, Tuyển dụng, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyển hợp đồng lao động phục vụ, tạp vụ cơ quan Huyện uỷ28/12/23Thông báo, Tuyển dụng, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024Biểu dự toán ngân sách năm 2024  26/12/23Thông báo, Văn bản - Tài liệuthong-bao van-ban-tai-lieu
TT lần 2 tháng 1225/12/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản chỉ đạo - điều hànhthong-bao tuyen-truyen van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh bản đồ Việt Nam 13/12/23Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhthong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm sản phẩm không đạt chất lượng11/12/23Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhthong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm sản phẩm 05/12/23Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhthong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền lần 01 tháng 12- 202301/12/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất30/11/23Hoạt động Phường/ Xã, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-phuong-xa thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất29/11/23Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhthong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông báo số điện thoại đường dây nóng28/11/23Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhthong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung TT lần 02 tháng 11Cung cấp nội dung TT lần 02 tháng 1116/11/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Pác Nghè – QL 279Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Pác Nghè – …13/11/23Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án 4 của Dự án 5 năm 2023Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án 4 của Dự án 5 năm 202309/11/23Dự án, đề tài khoa học, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản - Tài liệudu-an-de-tai-khoa-hoc ke-hoach thong-bao van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 11Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 1101/11/23Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Biểu điều chỉnh …20/10/23Kế hoạch, Thông báoke-hoach thong-bao van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 10Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 1018/10/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định thu hồi đất xây dựng tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh huyện Ba BểQuyết định thu hồi đất xây dựng tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh huyện …17/10/23Dự án, đề tài khoa học, Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báodu-an-de-tai-khoa-hoc hoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến một số văn bản Luật mới được Quốc hội khóa thông qua tại kỳ họp thứ VKế hoạch tuyên truyền phổ biến một số văn bản Luật mới được Quốc hội …17/10/23Kế hoạch, Thông báo, Văn bản - Tài liệuke-hoach thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 của hyện Ba BểQuyết định về việc công bố công khai ngân sách địa phương 9 tháng đầu …10/10/23Công khai ngân sách địa phương, Quyết định, Thông báocong-khai-ngan-sach-dia-phuong quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đoạn đầu đường Khuổi Khún – Vằng Kheo xã Mỹ PhươngQuyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đoạn đầu đường …09/10/23Quyết định, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhquyet-dinh thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 …03/10/23Cải cách hành chính, Kế hoạch, Thông báocai-cach-hanh-chinh ke-hoach thong-bao van-ban-tai-lieu
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2023Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 202328/09/23Cải cách hành chính, Thông báo, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Ngày chuyển đổi số Quốc giaTuyên truyền Ngày chuyển đổi số Quốc gia Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số28/09/23Chuyển đổi số, Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so thong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt NamKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam26/09/23Kế hoạch, Thông báo, Tuyên truyềnke-hoach thong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Ba Bể tổ chức cuộc thi ảnh đẹpKế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp đất …22/09/23Kế hoạch, Thông báo, Tuyên truyềnke-hoach thong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyệnSáng ngày 19/9/2023, Huyện uỷ Ba Bể tổ chức Hội nghị công bố, trao Quyết …19/09/23Bộ máy tổ chức, Chính trị, Quyết địnhbo-may-to-chuc chinh-tri quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Triển khai phần mềm đánh giá Công dân học tậpTriển khai phần mềm đánh giá Công dân học tập19/09/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Giải đua xe đạp, Giải chạy Việt dã sự kiện ”Sắc thu Hồ Ba Bê” năm 2023Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Giải đua xe đạp, Giải …19/09/23Kế hoạch, Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuke-hoach thong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình HTGT XQ hồ Ba BểQuyết định thu hồi đất để xây dựng công trình HTGT XQ hồ Ba Bể …18/09/23Hoạt động Phường/ Xã, Quyết định, Thông báo, Văn bản chỉ đạo - điều hànhhoat-dong-phuong-xa quyet-dinh thong-bao van-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Văn bản phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023Văn bản phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 THỂ …14/09/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và tỉnh Bắc KạnKế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và tỉnh Bắc Kạn14/09/23Chuyển đổi số, Kế hoạch, Thông báo, Tuyên truyềnchuyen-doi-so ke-hoach thong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức thi ảnh đẹpKế hoạch tổ chức thi ảnh đẹp13/09/23Kế hoạch, Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuke-hoach thong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ẩm thực du lịch Bắc Kạn năm 2023Kế hoạch tổ chức cuộc thi ẩm thực du lịch Bắc Kạn năm 202313/09/23Kế hoạch, Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuke-hoach thong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định hủy kết quả trúng tuyểnQuyết định hủy kết quả trúng tuyển12/09/23Quyết định, Thông báo, Tuyển dụngquyet-dinh thong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch cuộc thi thi trực truyến tìm hiểu về chuyển đổi Số 2023Kế hoạch cuộc thi thi trực truyến tìm hiểu về chuyển đổi Số 2023 Thể …11/09/23Chuyển đổi số, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuchuyen-doi-so tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức sự kiện ” Sắc thu Hồ Ba Bể”Kế hoạch tổ chức sự kiện ” Sắc thu Hồ Ba Bể”11/09/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2022QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG Kết quả tuyển dụng (kèm theo QĐ)21/08/23Quyết định, Thông báo, Tuyển dụngquyet-dinh thong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 8Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 816/08/23Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định an hành Quy chế hoạt động BCĐ CCHC huyệnQuyết định an hành Quy chế hoạt động BCĐ CCHC huyện16/08/23Cải cách hành chính, Quyết định, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC huyện Ba BểQuyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC huyện Ba Bể15/08/23Cải cách hành chính, Quyết định, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thông báo tiếp nhận viên chức các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Ba Bể năm 2023THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 202314/08/23Thông báo, Tuyển dụng, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Quyết định thu hồi đất xây dựng công trìnhQuyết định thu hồi đất xây dựng công trình Biểu thu hồi đất10/08/23Quyết định, Thông báo, Văn bản - Tài liệuquyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 2023 Thông báo công khai Kế …10/08/23Quyết định, Thông báo, Văn bản - Tài liệuquyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ phòng VHTTQuyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ phòng VHTT07/08/23Quyết định, Thông báoquyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônQuyết định ban nhành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng Nông nghiệp và …07/08/23Quyết định, Thông báoquyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 8Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 801/08/23Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệutuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2023KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CCHC NĂM 202326/07/23Cải cách hành chính, Thông báo, Văn bản - Tài liệucai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định công khai ngân sách 2022Quyết định công khai ngân sách 2022 Biểu ngân sách 202224/07/23Công khai ngân sách địa phương, Quyết định, Thông báocong-khai-ngan-sach-dia-phuong quyet-dinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Triển khai cuộc thi tìm hiểu luật phòng, chống Ma túyTham dự cuộc thi tìm hiểu Luật PCMT Triển khai cuộc thi tìm hiểu luật …20/07/23Thông báo, Tuyên truyền, Văn bản - Tài liệuthong-bao tuyen-truyen van-ban-tai-lieu
Quyết định công khai ngân sách địa phương Quý IQuyết định công khai ngân sách Quý I Biểu công khai Quý I10/05/23Công khai ngân sách địa phương, Quyết địnhcong-khai-ngan-sach-dia-phuong quyet-dinh van-ban-tai-lieu
V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thôngCV-TRIEN-KHAI-TT-04-CUA-BO-TTTT_cumtbb-09-11-2021_15h45p41(10.11.2021_08h52p32)_signed10/11/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về các lĩnh vực1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …03/11/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể1921(14.10.2021_17h34p57)_signed-(1)29/10/21Kế hoạch, Quyết địnhke-hoach quyet-dinh van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn huyện Ba BểKH-xay-dung-chinh-quyen-so-nam-2022_huyenlqbb-28-10-2021_10h44p32(29.10.2021_14h05p17)_signed29/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Ba BểKe-hoach-dua-Nong-san-len-san-Thuong-mai_dunghvbb-25-10-2021_15h37p07(26.10.2021_10h01p07)_signed27/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021Kế hoạch ngày pháp luật18/10/21Kế hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 3480/UBND-VHTT về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyệnCác File đính kèm : The-le-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-133 Dieu-chinh-bo-sung-giai-thuong Cau-hoi-27222/09/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
NGHỊ QUYẾT Số: 378/NQ-HĐND Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)2.NQ-PHAN-BO-VON-DTC-NAM-2021-468_haicmbb-17-09-2021_15h12p19(19.09.2021_08h08p21)_signed16/09/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020LUẬT CƯ TRÚ NĂM 202014/07/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 29/6/2021NQ 63 về thủc đẩy tăng trưởng kinh tế07/07/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Tuyên truyền Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt NamCHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN02/06/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021))Kỷ niệm 110 năm Bác  Hồ đi tìm đường cứu nước31/05/21Thông báo, Văn bản - Tài liệuthong-bao van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021KH-CONG-TAC-XDPT-TDBVANTQ-NAM-2021_chutabb-25-02-2021_08h13p06(25.02.2021_09h27p07)_signed25/02/21Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủKH-thuc-hien-QD-1472-QD-TTg23/02/21Kế hoạch, Văn bản - Tài liệuke-hoach van-ban-tai-lieu
thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19VB thuc-hien Thong bao so 22 cua Van-phong chinh phu va ket luan cua Thu …03/02/21Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19VB-v-v-nghiem-tuc-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-1928/01/21Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệuhoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Ba BểKH hoat dong tro giup NKT 2021-203028/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021KH tuyen truyen CCHC nam 202128/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 202126/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021HD TT các ngày lễ lớn năm 2021 ( của tỉnh)22/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
CTHĐ Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Ba Bể năm 2021CTHD Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, QPAN 2021 duyet-Bieu-CTHD-2021_chutabb-20-01-2021_10h34p3721/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030KH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-203021/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021KH Triển khai công tác cải cách hành chính năm 202121/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạngKH TANG QUA VA VIENG NGHIA TRANG DIP TET 202121/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Kế hoạch Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Ba BểKH bồi thường nhà nước năm 202120/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 202018/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật năm 2020Báo cáo xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 202018/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lựcQD-cong-bo-danh-muc-VB-QPPL-het-hieu-luc15/01/21Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 01 tháng 02 năm 2021CV-DINH-HUONG-TUYEN-TRUYEN-THANG-1-2_thinhltbb-13-01-2021_16h19p10(14.01.2021_08h45p35)_signed14/01/21Văn bản - Tài liệu, Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-tai-lieu van-ban-chi-dao-dieu-hanh
Ba Bể công khai ngân sách địa phương năm 2021Quyet-dinh-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2021 Bieu-cong-bo-ngan-sach-nam-202105/01/21Công khai ngân sách địa phương, Hoạt động HĐND -UBND, Thông báo, Văn bản - Tài liệucong-khai-ngan-sach-dia-phuong hoat-dong-hdnd-ubnd thong-bao van-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba BểKế hoạch tuyển dụng đặc cách27/08/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba BểKế hoạch tuyển dụng đặc cách(27.08.2020_11h01p51)_signed27/08/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu
Tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19Văn ban rv v thực hiện tăng cường tuyên truyền xử lý các hành vi …10/04/20Văn bản chỉ đạo - điều hànhvan-ban-chi-dao-dieu-hanh van-ban-tai-lieu
Thông tư 01/2020 ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xuất bản01TT2020 – Bộ Thông tin và Truyền thông18/03/20Văn bản - Tài liệuvan-ban-tai-lieu