Quyết định về việc công bố công khai ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 của hyện Ba Bể

Quyết định về việc công bố công khai ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 của hyện Ba Bể

Biểu ngân sách

Bài trướcBản tin điện tử CCHC Chính phủ số 39
Bài tiếp theoBan đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp hoạt động 3 tháng cuối năm 2023