Thường trực huyện ủy

BÍ THƯ HUYỆN ỦY Họ và tên: HÀ SỸ HUÂN Sinh ngày: 16/6/1978 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Lâm học Trình độ lý luận chính...

Thường trực UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2016 - 2021 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LƯU QUỐC TRUNG - Sinh ngày: 27/8/1977 - Trình...

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ

1. Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:                         Ông: CAO MINH HẢI Sinh ngày: 02 – 4 – 1978 Trình độ chuyên môn: Thạc...

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Email: Vanphongubndbb@gmail.com Điện thoại: + CVP: 02093.506.279 + Phó CVP: 02093.895.588 + Phó CVP: 0335.577.577 +...