Văn phòng HĐND & UBND huyện

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Email: Vanphongubndbb@gmail.com

Điện thoại:

+ CVP: 02093.506.279

+ Phó CVP: 02093.895.588

+ Phó CVP: 0335.577.577

+ CV Nông lâm + CV XDCB: 02093.876.311

+ CV Nội chính, tiếp dân: 02093.507.819

 

Lãnh đạo Văn phòng

* Chánh Văn phòng: La Quốc Huyên

* Sinh năm:

Trình độ chuyên môn:  .

Lý luận chính trị:

SĐT:

* Phó Chánh Văn phòng: ông Hoàng Văn Dũng

* Sinh năm 28/3/1988

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Lý luận chính trị: Cao cấp

SĐT: 02093.895.588

* Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Thưởng

* Sinh năm:

Trình độ chuyên môn:  .

Lý luận chính trị:

SĐT: