Văn phòng HĐND & UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng

* Chánh Văn phòng: La Quốc Huyên

* Sinh năm:

Trình độ chuyên môn:  .

Lý luận chính trị:

SĐT:

* Phó Chánh Văn phòng: ông Hoàng Văn Dũng

* Sinh năm 28/3/1988

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Lý luận chính trị: Cao cấp

SĐT: 02093.895.588

* Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Thưởng

* Sinh năm: 14/02/1984

Trình độ chuyên môn:  .

Lý luận chính trị:

SĐT:

 

Bài trướcSơ đồ tổ chức chính quyền
Bài tiếp theoBa Bể: Trên 3 300 trẻ mẫu giáo được trao tặng sữa bột DuMex