Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thông truyền thanh cơ sở

Bài trướcKế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số huyện Ba Bể năm 2023, nâng cao chất lượng Chỉ số chuyển đổi số năm 2024
Bài tiếp theoCTPT ngày 02 tháng 4