Thông báo kết quả trúng tuyển năm VC năm 2022
Thông báo về việc tiếp nhận Công chức đến công tác tại UBND cấp xã huyện Ba Bể
Quyết định hủy kết quả trúng tuyển
Thông báo kết quả trúng tuyển Viên chức năm năm 2022 Kết quả trúng tuyển (kèm theo TB ccủa HĐTD)
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG Kết quả tuyển dụng (kèm theo QĐ)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển dụng viên chức năm 2022 DS kết quả chấm phúc khảo vòng 2
Thông báo kết quả thi vòng 2 Biểu kèm thông báo điểm thi vòng 2
Thông báo tiếp nhận công chức cấp xã
Thông báo tiếp nhận vào làm công chức
Thông báo triệu tập thí sinh danh sách thí sinh được triệu tập kèm theo Thông báo
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng VC năm 2022
QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Danh sách kèm theo Quyết định phe duet danh sach
Tại đây: Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển VC chức năm 2022 ngày 09 tháng 01 năm 2023
Thong-bao-danh-muc-tai-lieu-on-thi-tuyen-dung-vong-2_cumtbb-25-10-2021_16h54p11(25.10.2021_17h14p44)_signed
TB-THOI-GIAN-THI-TUYEN-VC_cumtbb-16-09-2021_15h47p32(16.09.2021_16h18p25)_signed DS kèm thí sinh kèm thông báo thời gian thi tuyển VĂN BẢN 6223 VĂN BẢN 5308(13.08.2021_17h51p08)_signed VĂN BẢN 5517(21.08.2021_16h00p33)_signed
Thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể
THONG-BAO-HD-GIAO-VIEN-HOP-DONG-DUNG-LOP-NAM-HOC-2021-2022_cumtbb-01-09-2021_14h44p57(01.09.2021_14h52p12)_signed NHU-CAU-HD-GV-2021-2022_cumtbb-01-09-2021_14h45p21
THONG-BAO-DANH-MUC-TL-ON-THI-VONG-1_cumtbb-24-08-2021_13h44p01(24.08.2021_13h57p36)_signed
QD-phe-duyet-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-102_huyenlqbb-17-08-2021_16h34p26(19.08.2021_08h32p12)_signed DS-kem-Quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua_huyenlqbb-17-08-2021_16h31p16
Thông báo số 107 về tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể