Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

TB 166 thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2