Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2022

QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Danh sách kèm theo Quyết định phe duet danh sach

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 11 tháng 5
Bài tiếp theoTrọn tình, trọn nghĩa với hát Then, đàn Tính