Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

Thong-bao-danh-muc-tai-lieu-on-thi-tuyen-dung-vong-2_cumtbb-25-10-2021_16h54p11(25.10.2021_17h14p44)_signed