Hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2021

 

Ngày 25/10, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/ 2021.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; thông tin, tuyên truyền về Đường Hồ Chí Minh trên biển – Hiện thân của ý chí, khát vọng hòa bình thống nhất đất nước và tình hình biển đông thời gian gần đây, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay và thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới…

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Hoàng Văn Chúc

Bài trướcThông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021
Bài tiếp theoKẾ HOẠCH Triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Bể