KẾ HOẠCH Triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Bể

Ke-hoach-trien-khai-mo-hinh-TYT-luu-dong-trong-boi-canh-dich-COvid-19_cumtbb-25-10-2021_17h01p32(25.10.2021_17h10p26)_signed

Bài trướcHội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2021
Bài tiếp theoKẾ HOẠCH Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Ba Bể