Thông báo kết quả thi (vòng 1 ) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

TB kết quả thi vc vòng 1 năm 2021