Thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển dụng viên chức năm 2022

DS kết quả chấm phúc khảo vòng 2

Bài trướcCung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 8
Bài tiếp theoCTPT Ba Bể ngày 17 tháng 8