CTPT Ba Bể ngày 17 tháng 8

Bài trướcThông báo kết quả chấm phúc khảo tuyển dụng viên chức năm 2022
Bài tiếp theoĐồng chí Ma Văn Thuyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể