THÔNG BÁO Thời gian tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

TB-THOI-GIAN-THI-TUYEN-VC_cumtbb-16-09-2021_15h47p32(16.09.2021_16h18p25)_signed

DS kèm thí sinh kèm thông báo thời gian thi tuyển

VĂN BẢN 6223

VĂN BẢN 5308(13.08.2021_17h51p08)_signed

VĂN BẢN 5517(21.08.2021_16h00p33)_signed