Thông báo kết quả trúng tuyển Viên chức năm năm 2022

Thông báo kết quả trúng tuyển Viên chức năm năm 2022

Kết quả trúng tuyển (kèm theo TB ccủa HĐTD)

Bài trướcHội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Bài tiếp theoCTPT Ba Bể ngày 22 tháng 8