Hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Sáng 21 tháng 8, huyện Ba Bể tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Văn Duy- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ma Thị Cử- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo huyện.

 Lãnh đạo huyện Ba Bể trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025”

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chương trình, dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận được các chính sách, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, chính sách vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Theo đó, tổng số vốn phân bổ thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến nay là gần 16 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện 23 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo; 11 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. Ngoài ra, huyện cũng dành trên 5 tỷ 590 triệu đồng phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề và trên 389 triệu truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Với chính sách, dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 28,36% năm 2021 xuống còn 26,32% vào cuối năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ba Bể vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo của một số dự án đạt thấp so với kế hoạch; giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động còn hạn chế; một bộ phận người nghèo còn có tư tưởng trông trờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước… Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận nhằm làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Cử-  Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo các cấp cần bám sát nhiệm vụ, theo dõi sát sao về công tác giảm nghèo; cơ quan thường trực Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác phối hợp trong rà soát các nguồn vốn chưa phân bổ để giải ngân kịp thời; đối với các dự án đề nghị các chủ đầu tư khẩn chương đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện. Đồng thời quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 17 tập thể, 09 cá nhân và 08 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025”./.

Tác giả: Dương Hiểu (Trung tâm VHTT&TT huyện Ba Bể)

Bài trướcBản tin điện tử CCHC Chính phủ số 32
Bài tiếp theoThông báo kết quả trúng tuyển Viên chức năm năm 2022