Thông báo tiếp nhận viên chức các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Ba Bể năm 2023

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2023

Bài trướcKế hoạch hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn huyện Ba Bể
Bài tiếp theoQuyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC huyện Ba Bể