Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC huyện Ba Bể

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC huyện Ba Bể

Bài trướcThông báo tiếp nhận viên chức các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Ba Bể năm 2023
Bài tiếp theoCông an huyện Ba Bể ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn huyện