Thông báo số lượng hồ sơ nộp ngày 16.01.2023 thi tuyển viên chức năm 2023

Tại đây: DS thi sinh du tuyen vc ngày 16.01.2023

Bài trướcThông báo số lượng hồ sơ nộp ngày 13.01.2023 thi tuyển viên chức năm 2023
Bài tiếp theoThông báo số lượng hồ sơ nộp ngày 17.01.2023 thi tuyển viên chức năm 2023