THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 29/6/2021

NQ 63 về thủc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bài trướcTổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Bài tiếp theoBan Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021