Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 09/7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Ba Bể tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ma Thị Cử, Ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; Các thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện; Ban Giám đốc, Trưởng các Tổ chuyên môn – nghiệp vụ thuộc Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã bám sát chỉ đạo, điều hành của NHCSXH cấp trên, chủ động tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tổng nguồn vốn tín dụng thực hiện đến ngày 30/6/2021 là 320.882 triệu đồng, tăng 6.650 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 2,1%. Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 9.129 triệu đồng. Số hộ được vay vốn từ đầu năm 1.126 hộ; Doanh số thu nợ là 8.292 triệu đồng; Tổng dư nợ đến 30/06/2021 là 320.328 triệu đồng; đạt 86% chỉ tiêu kế hoạch. Công tác huy động vốn đến 30/6/2021 đạt 50 % chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong 6 tháng đầu năm và đưa ra một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm với các nội dung như: Tăng cường công tác tuyền truyền để nhân dân được biết về các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng Chính sách xã hội, Công tác huy động nguồn vốn và việc phối hợp đôn đốc, thu hồi một số trường hợp nợ quá hạn, lãi tồn đọng ngày lâu …
Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện Ba Bể đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần có các giải pháp thiết thực, cụ thể để giải quyết những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, huy động vốn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, tăng cường công tác phối hợp giữa NHCSXH huyện với các tổ chức chính trị xã hội và các xã thị trấn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới./.

Bế Châm