Báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật năm 2020

Báo cáo xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2020

Bài trướcTIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC VÀ VIỆC THỰC HIỆN TTHC
Bài tiếp theoQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020