Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2020