Kế hoạch Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Bể

KH bồi thường nhà nước năm 2021

Bài trướcQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Bài tiếp theoKế hoạch thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng