Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Biểu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Bài trướcBa Bể sẵn sàng cho sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể”
Bài tiếp theoBa Bể sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch