Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm sản phẩm không đạt chất lượng

Bài trướcCTPT thứ 7 ngày 9 tháng 12
Bài tiếp theoCTPT thứ 3 ngày 12 tháng 12