Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh miền núi phía Bắc, công trình: Kè bảo vệ bờ sông Năng thuộc xã Thượng Giáo và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Bài trướcCTPT ngày 23 tháng 4
Bài tiếp theoBan Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2024 tại Ba Bể