Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Ba Bể

KH hoat dong tro giup NKT 2021-2030