Ba Bể tổ chức cuộc thi ảnh đẹp

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp

Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp đất và người Ba Bể

Bài trướcLãnh đạo huyện Ba Bể tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2023
Bài tiếp theoCTPT ngày 23/9