Lãnh đạo huyện Ba Bể tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2023

Chiều ngày 21 tháng 9 các đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ma Văn Thuyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đối thoại các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị tiếp xúc đối thoại các đại biểu đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương một số vấn đề như: Trường Trung học cơ sở Hà Hiệu hiện nay còn thiếu giáo viên giảng dạy, đề nghị huyện, các cơ quan chuyên môn sớm bố trí, bổ sung giáo viên cho nhà trường; Đề nghị huyện bố trí kinh phí để phát dọn, cải tạo khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện cũ tại Tiểu khu 9 thị trấn Chợ Rã để phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương; Hiện nay điểm trường Nà Đứa xã Đồng Phúc bỏ hoang, không sử dụng, chính quyền địa phương và người dân mong muốn xin mặt bằng điểm trường để xây dựng nhà văn hóa thôn…

Đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo huyện Ba Bể đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị, những vấn đề mà đại biểu phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan chức năng trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Thông qua buổi đối thoại đã giúp cho cấp ủy, chính quyền huyện Ba Bể nắm bắt thêm tình hình, tư tưởng nguyện vọng và những kiến nghị của nhân dân, từ đó kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc để giải quyết, cũng như có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời, qua đó góp phần củng cố mỗi quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn./.

T/h: Dương Hiểu