Phỏng vấn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024- 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 6/2024. Hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tích cực triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo Đại hội được tiến hành theo đúng tiên độ và kế hoạch đã đề ra. Nhân dịp này, phóng viên Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện đã có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể trả lời phỏng vấn

Hỏi: Phóng viên:Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, xin ông cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện như thế nào?

– Trả lời: Ông Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể.

Trên cơ sở Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 30/7/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và thành lập các tiểu Ban văn kiện, ban Tổ chức, ban phục vụ đại hội và ban hành kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội, như: công tác tuyên truyền; xây dựng đề án nhân sự, văn kiện; phát động thi đua  chào mừng Đại hội và nhiều nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội…theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Hỏi: Phóng viên: Được biết, công tác nhân sự trong Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ tới sẽ có những thay đổi so với nhiệm kỳ trước cả về cơ cấu, số lượng, thành phần. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

– Trả lời: Ông Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể.

Đối với công tác nhân sự trong Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ này cơ bản về số lượng Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện giữ nguyên là 55 người, trong đó số Uỷ viên giới thiệu tham gia tái cử là 33 người, nhân sự giới thiệm tham gia ứng cử mới là 22 người đều đảm bảo về tiêu chí, tiêu chuẩn, có trình độ năng lực, có trách nhiệm. Về cơ cấu cán bộ chuyên trách cơ quan Uỷ ban MTTQ VN huyện 3 người, các tổ chức thành viên 14 người các cơ quan liên quan 4 người, Chủ tịch MTTQ các xã thị trấn 15 người, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân 19 người (tăng 1 người so với nhiệm kỳ trước) cơ cấu người ngoài Đảng chiếm 29%, tôn giáo chiếm 3,6%, tỷ lệ nữ chiếm 50,1% các tỷ lệ cơ cấu trên đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

– Hỏi: Phóng viên: Một trong những vấn đề quan trọng mà đại biểu và các tầng lớp nhân dân quan tâm là nội dung báo cáo sẽ trình tại Đại hội, đến thời điểm này nội dung này đã được Uỷ ban MTTQ huyện chuẩn bị như thế nào?

– Trả lời: Ông Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể.

Đến thời điểm hiện nay Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đang trong giai đoạn hoàn chỉnh, bổ sung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đồng thời gửi xin ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan, Uỷ ban MTTQ VN các xã, thị trấn và các cá nhân tiêu biểu trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phê duyệt.

Hỏi: Phóng viên: Công tác tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội, vậy công tác này được MTTQ các cấp thực hiện như thế nào?

– Trả lời: Ông Hoàng Văn Hữu – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 và xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy MTTQ các cấp trong huyện đã triển khai bằng nhiều hình thức như lồng ghép tại các hội nghị, tuyên truyền trực quan  thông qua panô ảnh, trên hệ hệ thống mạng như nhóm zalo, facebook…..nhằm tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của hệ thống chính trị về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó MTTQ huyện còn triển khai các mô hình, phần việc chào mừng Đại hội các cấp, cụ thể mỗi xã lựa chọn một mô hình, công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029 đối với MTTQ huyện triển khai hỗ trợ công trình đổ bê tông sân nhà họp thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương; hỗ trợ xây dựng 01 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chu Hương; và hỗ trợ mô hình thắp sáng đường quê tại thôn Bản Pục, xã Thượng Giáo.

– Phóng viên: Xin cảm ơn ông./.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcBa Bể gần 200 đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm 2024
Bài tiếp theoCTPT ngày 9 tháng 5