Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bài trướcCTPT ngày 9 tháng 5
Bài tiếp theoQuyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra huyện