Triển khai cuộc thi tìm hiểu luật phòng, chống Ma túy

Tham dự cuộc thi tìm hiểu Luật PCMT

Triển khai cuộc thi tìm hiểu luật phòng, chống Ma túy

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Bài trướcNgày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Bài tiếp theoCTPT Ba Bể ngày 20 tháng 7