Kế hoạch ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2024

Bài trướcCTPT ngày 19 tháng 3
Bài tiếp theoBa Bể Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII