Ba Bể Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII

Chiều ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể phối hợp với HĐND, UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo Huyện ủy với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí: Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Lễ ký kết giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể với HĐND, UBND huyện.

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan đã thống nhất và cùng nhau ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238. Theo đó, nội dung chương trình phối hợp tập trung vào công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước; tham mưu cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

 Lễ ký kết giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể với Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Chương trình phối hợp nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan Nhà nước cùng cấp phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của huyện. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, những vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện./.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcKế hoạch ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2024
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và giải chạy Việt dã lần thứ IX năm 2024