Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 3480/UBND-VHTT về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

Các File đính kèm :

The-le-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-133

Dieu-chinh-bo-sung-giai-thuong

Cau-hoi-272

Bài trướcỦy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 3455/UBND-Vp về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoHội đồng nhân dân huyện Ban Hành Nghị quyết số 376/NQ-HĐND Thông qua Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2025