Hội đồng nhân dân huyện Ban Hành Nghị quyết số 376/NQ-HĐND Thông qua Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2025

NQ-DA-NLN_haicmbb-24-09-2021_09h24p01(24.09.2021_10h37p58)_signed