QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể

1921(14.10.2021_17h34p57)_signed-(1)

Bài trướcTHÔNG BÁO Công bố, công khai (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể khó khăn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia