THÔNG BÁO Công bố, công khai (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể

Thong-bao-cong-bo-cong-khai-bo-sung-doi-voi-quy-hoach-su-dung-dat-2021_mantnbb-28-10-2021_10h07p10(28.10.2021_11h12p31)_signed