KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2021

Kế hoạch ngày pháp luật

Bài trướcQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Bài tiếp theoVăn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn kiểm tra mục tiêu xây dựng NTM tại huyện Ba Bể