Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn kiểm tra mục tiêu xây dựng NTM tại huyện Ba Bể

Ngày 19/10/2021, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Băc Kạn đã có buổi kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021 tại huyện Ba Bể. Làm việc với đoàn có đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Ba Bể./.

Ảnh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021 tại huyện Ba Bể

          Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Bể đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện; kịp thời kiện toàn bộ máy thực hiện chương trình cũng như ban hành các cơ chế chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM ở xã được 49 cuộc với trên 2 000 lượt người tham gia. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển huyện Ba Bể được giao 6 tỷ đồng đã đầu tư cải tạo 2 Trường Mầm Non, Trường Tiểu học xã Thương Giáo, vốn sự nghiệp trên 4 tỷ đồng hỗ trợ xã Thượng Giáo thực hiện tiêu chí số 1, số10, mua trang thiết bị Nhà văn hóa các thôn; làm đường Khuổi SLưn; Nà Trả và Nà Ché. Trong năm 2021huyện phấn đấu thực hiện xã Thượng Giáo đạt chuẩn nông thôn mới, qua đánh gia đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí quy hoạch; Trường học và tiêu chí thu nhập đang được địa phương tích cực thực hiện, dự kiến các tiêu chí sẽ hoàn thành trong năm 2021. Các xã còn lại đều đạt từ 08 – 13 tiêu chí, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. 03 xã thực hiện xã nông thôn mới nâng cao và 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến mục tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện phấn đấu có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm …Bên cạnh đó việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại huyện Ba Bể còn gặp một số khó khăn: Do chưa có nguồn vốn đầu tư từ trung ương, chủ yếu nguồn ngân sách của tỉnh, huyện. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó chủ tịch UBND huyện đã đề nghị cấp trên sớm phân bổ nguồn vốn để hoàn thành các tiêu chí đề ra. Đồng thời cũng đề nghị sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng lựa chọn nhà thầu để cung cấp hệ thông truyền thanh cơ sở cho các xã và có hướng dẫn về thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Tại buổi làm việc đoàn đã đánh giá cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND – UBND huyện Ba Bể. Đồng thời, đoàn cũng mong muốn trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, huy động tối đa các nguồn lực vào cuộc, các Dự án phát triển sản xuất cần có phương án sản xuất cụ thể để có hiệu quả, các HTX tạo nguồn lao động trên địa bàn để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn./.

Vi Thanh Hữu