Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Danh sách bổ sung đất

Bài trướcThông báo về việc tiếp nhận Công chức đến công tác tại UBND cấp xã huyện Ba Bể
Bài tiếp theoRa mắt đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở thị trấn Chợ Rã