KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba Bể

Kế hoạch tuyển dụng đặc cách(27.08.2020_11h01p51)_signed

Bài trướcChương trình truyền thanh ngày 25/8/2020
Bài tiếp theoKẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Ba Bể