Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 2023

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Biểu danh mục Dự án

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 8 tháng 8
Bài tiếp theoQuyết định thu hồi đất xây dựng công trình