Phương án quy hoạch điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Bài trướcThông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Bể
Bài tiếp theoTrộm “lợn đất” – lĩnh án tù