Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 huyện Ba Bể

Biểu-các-chỉ-tiêu-kèm-KH-2024

Bài trướcBan Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoCTPT ngày 14 tháng 3