Định hướng tuyên truyền tháng 01 tháng 02 năm 2021

CV-DINH-HUONG-TUYEN-TRUYEN-THANG-1-2_thinhltbb-13-01-2021_16h19p10(14.01.2021_08h45p35)_signed

Bài trướcQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Bài tiếp theoChương trình truyền thanh tháng 01