KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

KH-CONG-TAC-XDPT-TDBVANTQ-NAM-2021_chutabb-25-02-2021_08h13p06(25.02.2021_09h27p07)_signed

Bài trướcKẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức họp Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiềm kỳ 2021 -2026