Ba Bể tổ chức họp Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiềm kỳ 2021 -2026

Toàn cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 22/02/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2021 – 2026. Do đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Hà Sỹ Huân Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định thành lập tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026; Quyết định thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và Y tế; Quyết định thành lập tiểu ban thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử; Tờ trình ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện đã tiếp thu các ý kiến được nêu tại cuộc họp để hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban bầu cử huyện. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Phòng Nội vụ tiếp thu những ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các thành viên của Ủy ban bầu cử triển khai thực hiện; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

T/h Thanh Hữu

Bài trướcKẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Bài tiếp theoBa Bể: Ra quân Tháng thanh niên năm 2021 bằng hoạt động đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn vùng cao.